top of page

Medische hulp voor iedereen.

Medihulp

Medihulp werd opgericht naar aanleiding van de grote hongersnood in Ethiopië.

Een kleine groep zorgverleners nam het initiatief om op 31 januari 1985 een benefietavond te organiseren

in de Kortrijkse schouwburg. 


Dit was meteen de start van Medihulp, een verhaal dat voortduurt zolang de nood blijft bestaan.

Ondertussen is de organisatie wel gegroeid van acute noodhulp naar duurzame ondersteuning.

De organisatie richt zich op kleinschalige projecten, vooral in de derde wereld. De focus is medische en paramedische ondersteuning.

Kleinschalige projecten zijn effectief omdat ze rekening houden met de lokale context en de behoeftes van de lokale bevolking.

medihulp flyer wijn def digitaal.jpg
bottom of page