top of page

Medihulp

We bouwen zorgvuldig garanties in:

We investeren alleen in duurzame projecten. Hierbij is de integratie in de lokale culturele context een ‘must’: door en voor de lokale bevolking,  met een visie op lange termijn. Er is een goede samenwerking met lokale partners: het doel is dat de projecten zelfredzaam worden en niet vanuit het Westen worden gestuurd.

 

Steun op lange termijn wordt in schijven uit betaald, zodat tussentijdse evaluaties van de projecten mogelijk zijn. Er is controle op de uitgaven.

 

Projecten worden nauwgezet opgevolgd, veelal door contactpersonen ter plaatse.

 

‘Kleinschalig’ betekent niet ‘onprofessioneel’ . Ook kleinschalige projecten moeten aan tal van voorwaarden voldoen : gelinkt zijn aan meer dan 1 persoon, aansluiting bij de lokale wetgeving, financiële draagkracht op lange termijn, participatie van de doelgroep. Dit alles om de kwaliteit en continuïteit van de projecten te waarborgen

OVER ONS

bottom of page